Mixed use Gruž Idejni projekt / 2014.

Zgrada poslovno turističke namjene

Status
Projekt
Tim
Marja Mia Kolendić, Anita Krmek
Lokacija
Dubrovnik

Mixed use Gruž / Zgrada poslovno turističke namjene / 2014