Lovački dom Fazan Glavni projekt / 2017.

Koncept i projekt lovačkog doma u Slavoniji

Status
Realizacija
Tim
Marja Mia Kolendić, Anita Krmek
Lokacija
Privlaka, Vinkovci

Oblikovanje građevine proizlazi iz tipologije tradicionalne slavonske kuće, te je nastavak na vernakularnu arhitekturu kraja. Ona je jednostavna prizemnica sa dvostrešnim krovom i trijemom. Neki od suvremenijih elemenata oblikovanja su otvoreno drveno krovište u interijeru kako bi dvorana dobila potrebnu visinu i staklene stijene prema trijemu, ali zgrada se i dalje svojim glavnim značajkama i mjerilom uklapa u okolnu izgradnju i tradicijske smjernice. Materijali koji se koristite također su lokalni: opeka, crijep i drvo.

Lovački dom Fazan / Koncept i projekt lovačkog doma u Slavoniji / 2017